Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Tréningy

getADVANTAGE centrum je unikátne miesto na vzdelávanie pracovníkov neziskových organizácií, kde si môžu dopĺňať vzdelanie či rozvíjať zručnosti z oblasti manažmentu, komunikácie a využívania moderných technológií.

Mentori a tréneri getADVANTAGE centra sú odborníkmi vo svojich oblastiach, pričom tréningové programy využívajú aj spoluprácu s renomovanými vzdelávacími inštitúciami a ich najmodernejšími učebnými metódami.

Kontinuálne kvalitné a pritom dostupné vzdelávanie predstavuje efektívnu podporu rozvoja neziskových organizácií a zároveň vytvára priestor na networking a ďalšiu spoluprácu.

Tréningy v roku 2018

#1 MODUL

MODUL TECHNOLOGICKÉ VYCHYTÁVKY

Metodológia:

  • doplnkové čítanie
  • praktické cvičenia s lektorom

Začiatok modulu:
20. marec 2018

Modul:

Technológie môžu zmeny urýchliť, ale nie spôsobiť.

Cena modulu:
90 EUR

#2 MODUL

MODUL ŠÉFOVIA

Metodológia:

  • 7 kurzov s trénerom
  • doplnkové čítanie

Začiatok modulu:
27. marec 2018

Modul:

Jedinečný 10-mesačný vzdelávací cyklus pre manažérov neziskových organizácií.

Cena modulu:
290 EUR

#3 MODUL

MÉDIÁ A NEZISKOVKY

Metodológia:

  • kurz s lektorom
  • praktické cvičenia

Začiatok modulu:
19. apríl 2018

Modul:

Pomôže zástupcom neziskových organizácií zistiť ako funguje svet médií. Tentokrát pre začiatočníkov! 

Cena modulu:
120 EUR

Nadácia sa v dnešnej dobre svojím riadením líši čoraz menej od veľkej firmy. Rozsahom i rôznorodosťou svojich aktivít. Musí mať  stratégiu i každoročné plánovanie. Potrebuje nachádzať najefektívnejšie zdroje financovania a zároveň strážiť náklady. Nezaobíde sa bez profesionálnej komunikácie s verejnosťou. Má zamestnancov, ktorí musia tvoriť tím a zároveň mať priestor pre svoju jedinečnosť a najmä radosť z práce. Našťastie nemusí každoročne dokladovať majiteľom nárast zisku, ale správnej rade napĺňanie svojho poslania.  Ako byť pri tomto všetkom dobrým  šéfom a lídrom zároveň som si uvedomila až na tréningu Šéfovia. Pomohol mi zistiť, akou šéfkou som a ako sa zlepšiť.  Bol užitočný a profesionálne pripravený. Odporúčam každému z neziskovky i z biznisu.

Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska (2011 - 2016)