Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


O Nás

Za nápadom vytvoriť tréningové centrum stoja ľudia, ktorí viac ako desať rokov pracovali v neziskovom sektore a na Slovensko priniesli nové nástroje firemnej filantropie a individuálneho darcovstva. Vzdelávacie centrum vzniká z iniciatívy biznis sektora ako neštandardný a v tomto regióne úplne unikátny projekt.

2017

getADVANTAGE centrum má za sebou štyri roky práce a s našimi lektormi sme pripravili už 36 kurzov, na ktorých sa školilo 263 účastníkov zo 128 neziskových organizácií. 

Hodnotenia účastníkov hovoria, že na 92% plníme ich očakávania a 99% by odporučilo naše kurzy ďalej.

2013

Vytvorili sme getADVANTAGE vzdelávacie centrum.

Do programu sme vložili svoje srdce a taktiež know-how a naše dlhoročné skúsenosti z neziskového sektora. Vznikol model, ktorý neziskovkám ponúka nové možnosti rozvoja. Pracovníkom neziskových organizácií prinášame aktuálne trendy, ale najmä im pomáhame sa profesionálne vzdelávať a získavať užitočné poznatky. Nové kontakty a networking sú pridanou hodnotou, ktoré robia z programu väčšiu zábavu.

Zakladajúci partneri


2010

Založili sme firmu getCLIENTS s.r.o., ktorá poskytuje služby v oblasti event manažmentu, PR a strategickej komunikácie. getCLIENTS sa špecializuje na poradenstvo v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) a filantropie.

2008

Nadviazali sme spoluprácu s najväčšími vydavateľstvami a prispeli sme k vyjasneniu otázky skrytej reklamy v prezentácii CSR a firemnej filantropie v slovenských médiách.

2006

Založili sme Klub firemných darcov a začlenili ho do medzinárodnej siete.

2005

Vytvorili sme rebríček TOP firemný filantrop, ktorý je každoročne vyhlasovaný v spolupráci s renomovanými médiami.

Človek sa učí celý život a ja som cítila, že napriek mnohým rokom "šéfovania" sa potrebujem zlepšovať, zdokonaľovať. Nevedela som, do čoho idem, ale výsledok stál za to! Dozvedela som sa veľa nových vecí a spoznala som úžasných ľudí. Ďakujem Lenke a Katke, ich firme a entuziazmu, vďaka ktorému pomáhajú mnohým ľuďom byť  zručnejšími, profesionálnejšími a ľudskejšími.

Iveta Míšová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR